Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych (BOŚ) montowane są w takich miejscach, w których brak możliwości podłączenia się do centralizowanych sieci kanalizacyjnych. Do BOŚ powinny wpływać ścieki bytowo-gospodarcze i im podobne z łazienek, kuchni, toalet i innych podobnego naznaczenia pomieszczeń. Nie powinny wpływać ścieki z dachów, placów, garaży i innych pomieszczeń niemieszkalnych, woda z basenów lub innych dužych zbiorników. Woda oczyszczona w BOŚ może być infiltrowana do gruntu (poprzez studzienki infiltracyjne, pola filtracyjne), odprowadzana do rowów melioracyjnych, odprowadzana do otwartych zbiorników wodnych i użyta do ponownego użytku.

BOŚ FEL zgodna z normą PN-EN 12566-3, znakowana europejskim znakiem CE!   

 

 

 

 

Więcej o produkcie

Instalacja

Uruchomienie

Codzienne użytkowanie

Eksploatacja (usuwanie osadu nadmiernego)


 

Parametry technologiczne (certyfikaty)

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL spełniają wymagania normy EN 12566-3+A2:2013 "Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków" i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CRP lub wyroby budowlane).

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL zostały przetestowane w Instytucie Testowym SZU (Brno, Czechy).

 

Certyfikaty i deklaracje produktów patrz tutaj >>>

 

Parametry techniczne

Jak to działa

Oczyszczalnia sciekow

Masz pytania? Call: +370 315 58472 arba