Biologininiai Nuotekų valymo įrenginiai Feliksnavis Produkcija

Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai


Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai (BNVĮ) įrenginėjami prie naujai statomų individualių namų, sodo namelių, sodybose, poilsiavietėse, rekonstruojant senąsias kanalizacijos sistemas ir pan. Šie BNVĮ priskiriami prie mažųjų valyklų pagal darnujį ES standartą EN 12566-3, kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE.

Išvalytos nuotekos nėra kenksmingos aplinkai. Jas galima nukreipti į melioracijos griovius, pratekančius vandens telkinius, filtracinius žvyro-smėlio šulinius, o taip pat naudoti kaip techninį vandenį.


Puikus sprendimas nesant galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų!

 

Informacija apie produktą

Montavimas

1.1 Valymo įrenginio transportavimas ir sandėliavimas
Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, kad joje nėra aštrių išsikišimų, kurie galėtų pažeisti įrenginio korpusą. Dažniausiai įrenginys transportuojamas vertikalioje pozicijoje, kūgine dalimi į viršų, ant jos uždedant dangtį (žr. 1 pav.). Įmanomas įrenginio transportavimas horizontalioje padėtyje (žr. 2 pav.). Norint išvengti įvairių pažeidimų transportavimo metu, būtina valymo įrenginį gerai pritvirtinti. Tvirtinimui naudokite GRP, nailoninius ar kitokius ne metalinius diržus.

Sandėliavimo metu būtina įrenginį apsaugoti nuo sugadinimų, neleisti kitiems asmenims
jo judinti ar reguliuoti. Todėl sandėliuokite įrenginį kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto paviršiaus.


1.2 Pasiruošimas statybos darbams

Prieš pradedant darbus Jums reikės sekančių medžiagų ir įrankių / technikos:

 •  geros kokybės klijų-hermetiko (Wurth Bond+Seal ir pan.),
 • kniedžių M4x30 A2 arba nerūdijančio plieno varžtų DIN7337 M4x35 A2,
 • užpilo: rupaus grunto (žvyras arba smėlis 3–20 mm dydžio),
 • reikiamo diametro PVC lauko kanalizacijos vamzdžių,
 • reikiamo diametro PVC vamzdžių arba žarnos oro nuvedimui,
 • elektros kabelio 3 x 1,5 kW, 220 V (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo
  įrenginio),
 • apsauginio šarvo elektros kabeliui (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo
  įrenginio),
 • kastuvų, ekskavatoriaus su kaušu,
 • darbo saugos priemonių (liemenių, šalmų ir t.t.).
  Taip pat turite pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje.

1.3 Vietos parinkimas
Vieta nuotekų valyklai turi būti parinkta taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu nuotekų valyklai projekto nėra, tuomet ją parinkti tinkamai reikia vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 2 priedu. Valymo įrenginys turi būti sumontuotas tokioje vietoje, kad asenizacinė mašina galėtų patogiai jį aptarnauti. Taip pat nemontuokite įrenginio tokioje sklypo vietoje, kur kaupiasi lietaus vanduo.


1.4 Statybos darbai, įrenginio montavimas
Žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ bei statinio techniniu ir/arba darbo projektu.


1.5 Duobės iškasimas
Duobė kasama dviem etapais:
1. Duobė kasama ekskavatoriumi, bet iki galo neiškasama, paliekama 20–30 cm iki numatytos projektinės altitudės.
2. Toliau 20–30 cm storio sluoksnis kasamas rankiniu būdu, kad valymo įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto.

 

1 lentelė. Nuotekų valymo įrenginių modeliai bei matmenys

 1.6 Duobės užkasimas (užpylimas)

 

PASTABA: Duobė privalo likti sausa, todėl esant aukštiems gruntiniams vandenims, vanduo iš duobės dugno šalinamas siurblio pagalba.


2. Užpilas, t. y. purus gruntas tankinamas vandeniu ir/arba naudojant grunto tankintuvą. Draudžiama valymo įrenginį užkasti kitokiu gruntu (pvz., moliu, statybinėmis atliekomis ir pan.)!!! Šiame etape būtina užtikrinti valymo įrenginio horizontalumą. Naudokite gulsčiuką ir koreguokite valymo įrenginio padėtį tol, kol bus pasiektas horizontalumas.
3. Sujunkite valymo įrenginio korpusą ir dangtį. Būtina užtikrinti hermetiškumą, todėl naudokite tik kokybiškus klijus-hermetiką (pvz., Wurth Bond+Seal) ir kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių apie 15 cm. Tokiu pat principu yra tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio.
4. Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais po 20–30 cm.
5. Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Vamzdžių klojimo nuolydis turi būti 1–2 cm/m. Vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto. Pagrindas po vamzdynais gali būti įvairus: smėlio, žvyro.
6. Pabaigiame užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20–30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti 5–10 cm aukščiau už tos vietovės žemės paviršių. Apsėjame žole.

1.7 Orapūtės pajungimas

Didžiausias leistinas atstumas tarp orapūtės ir valymo įrenginio gali būti 8–10 metrų, todėl galimi du orapūtės pajungimo atvejai:
 Namo negyvenamoje patalpoje, kai atstumas tarp namo ir nuotekų valymo įrenginio yra iki 10 metrų. Nemontuokite orapūtės gyvenamosiose patalpose, nes orapūtės keliamas triukšmas nakties metu gali kelti nepatogumų; dulkėtose, padidinto drėgnumo vietose, nes membranų ir vožtuvų tarnavimo laikas gali sutrumpėti sumažėjus oro srautui dėl užteršto filtro. Montuodami orapūtę uždaroje erdvėje užtikrinkite gerą aplinkos ventiliaciją. Aplinkos temperatūra negali viršyti +40 ºC. Orapūtė neturi liestis su siena ar kita statybine konstrukcija, nes tai gali sukelti padidintą triukšmą bei vibraciją. Oro tiekimo vamzdis turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis. Po žeme oro tiekimo vamzdį klokite su nedideliu nuolydžiu valymo įrenginio link tam, kad nesusidarytų sąlygos kondensato kaupimuisi. Venkite stačių kampų ir posūkių, kad sumažintumėte oro slėgio nuostolius.

arba
 Lauke šalia valymo įrenginio, kai atstumas tarp namo ir nuotekų valymo įrenginio viršija 10 metrų. Tokiu atveju orapūtę būtina apsaugoti nuo kritulių, todėl:
1) naudokite UAB „Feliksnavis“ pagamintą ir specialiai tam pritaikytą dėžutę,
2) dėžutės negalima statyti tokioje sklypo vietoje, kur gali subėgti ir kauptis lietaus vanduo. Sujunkite PE jungtį, esančią valymo įrenginio išorėje su PE jungtimi, esančia dėžutės išorėje. Oro tiekimo vamzdį klokite su nedideliu nuolydžiu valymo įrenginio link tam, kad nesusidarytų sąlygos kondensato kaupimuisi vamzdžio viduje. Naudokite PVC arba kitos medžiagos vamzdį arba žarną, skirtą montavimui po žeme. Taip pat po žeme nuveskite elektros kabelį apsauginiame šarve iki dėžutės jungties.

1.8 Valymo įrenginio montavimas po važiuojamąja kelio dalimi

Montuojant nuotekų valymo įrenginį po mažo intensyvumo (transporto apkrova iki 1,5t) važiuojamąja kelio dalimi, būtina jį apsaugoti nuo transporto priemonių apkrovos. Tam yra įrenginėjamos gelžbetoninės apkrovos paskirstymo plokštės. Gelžbetoninė plokštė turi būti montuojama ant polių. Plokštė negali remtis ant valymo įrenginio, turi būti paliktas bent 5–10 cm užpilamo grunto tarpelis. Plokštės dydis kiekvienu atveju yra paskaičiuojamas projektuotojo-konstruktoriaus individualiai, nes priklauso nuo ją veikiančių transporto priemonių svorio. Po važiuojamąja dalimi montuojamas įrenginys komplektuojamas su perėjimo žiedu, kuris iš standartinio 1,0 m diametro susiaurėja iki 0,6 m. Ant šio žiedo tvirtinami plastikiniai arba ketiniai kanalizacijos dangčiai.

Žiūrėkite video kaip sumontuoti Feliksnavio valymo įrenginį:

Paleidimas

Paleisti nuotekų valymo įrenginį gali pats vartotojas. Nuotekų valymo įrenginį paleisti galima dviems būdais:

 • Savaiminis paleidimas. Pasirinkus šį būdą, nuotekų valymo įrenginyje reikia užauginti mikroorganizmus – aktyvųjį dumblą (bakterijas), kurie vėliau skaidys jūsų teršalus. Montavimo metu nuotekų valymo įrenginys turėjo būti pripildytas vandeniu, orapūtė sujungta su įrenginiu, o prie orapūtės atvesta elektra. Įjunkite orapūtę. Įrenginyje turite matyti burbuliavimą. Prasideda aeravimo procesas.
  Pirmąją naudojimo savaitę tiekite nuotekas tik būtiniausiais atvejais (tualetas, dušas). Pirmąjį naudojimo mėnesį ribokite buitinę chemiją, skalbimo mašiną ir/arba indaplovę naudokite tik būtiniausiais atvejais. T. y. per pirmąjį naudojimo mėnesį į įrenginį turi būti tiekiamos kuo natūralesnės nuotekos (tualetas, dušas, praustuvė) ir kuo mažiau chemijos bei didelių vandens kiekių. Pilnu pajėgumu galima pradėti naudotis jau antrąjį naudojimo mėnesį, neribojant savęs buityje. Savaiminį paleidimą geriausiai vykdyti, kai oro temperatūra dienos metu nenukrenta žemiau +10 ºC, o naktimis nenukrenta žemiau 0 ºC, kadangi šaltojo sezono metu mikroorganizmai sunkiau dauginasi ir skaidosi. arba
 • Paleidimas atvežant veiklųjį dumblą. Įjunkite orapūtę ir aeruokite nuotekų valymo įrenginį vieną parą. Antrą dieną į įrenginį reikia supilti aktyvųjį dumblą iš tinkamai veikiančio biologinio valymo įrenginio: dumblo kiekis – 5–10 % nuo įrenginio darbinio tūrio (žr. 1 lentelę 5 psl.), koncentracija 4–6 g/l. Aeruokite įrenginį visą sekančią dieną. Po šios procedūros galite tiekti nuotekas į įrenginį be papildomų apribojimų.
  Šį paleidimo būdą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku.

 

 Žiūrėkite video klipą, kaip greitai ir lengvai pasileidžia Feliksnavio valymo įrenginys:

 

Kasdienė eksploatacija

Už tinkamą nuotekų valymo įrenginio naudojimą atsako pats įrenginio valdytojas!

Kad Jūsų biologinis BNVĮ veiktų kuo efektyviau ir nekeltų Jums rūpesčių, eksploatuojant jį DRAUDŽIAMA:

X - Pilti bakterijas ir biopreparatus (pvz.: Septic Gobbler, Toilet Gobbler, BioActive, Bio 7 Fosses ir kt.). Šios bakterijos yra skirtos išgrėbiamų srutų duobių ir kitų anaerobinių kanalizacijos įrenginių kvapų naikinimui ir organinės taršos skaidymui.
X - Pajungti vandens minkštinimo ir nugeležinimo filtrų regeneravimo (plovimo) proceso metu susidarančias nuotekas. Druskos ir kiti mineralai gali ženkliai sumažinti buitinių nuotekų išvalymo efektyvumą. Todėl būtina numatyti atskirą nutekamąjį vamzdį, aplenkiant valymo įrenginį.
X - Pajungti kondensacinių katilų susidarančias nuotekas.
X - Pajungti baseinus, kubilus ir pan. Didelis vandens kiekis gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos, o chloras gali paveikti aktyviojo dumblo kokybę.
X - Pajungti paviršines (lietaus) nuotekas. Šioms nuotekoms turi būti įrengta atskira šalinimo sistema.
X - Mesti į klozetą higienos priemonių atliekas, pvz.: popieriniai rankšluoščiai, higieniai įklotai, tamponai, vatos tamponėliai, ausų krapštukai, vystyklai, drėgnos servetėlės, guminiai produktai (pirštinės, prezervatyvai) ir kitas biologiškai nesiskaidančias atliekas.
X - Mesti arba pilti į klozetą, kriauklę arba į patį valymo įrenginį tokias atliekas, kurios gali užkišti vamzdžius ir (arba) trikdyti visos sistemos darbą, pvz.: kačių kraikas, cigarečių nuorūkos, sodo ir daržo chemikalai, dažai, automobilių filtrų tepalai ir alyvos, medicinos vaistai, statybinės atliekos, smėlis, žvyras ir pan.
X - Pilti dideliais kiekiais maistinį aliejų ir riebalus iš gruzdintuvių arba keptuvių. Leistinas kiekis riebalų - tai riebalų likučiai, susidarę ant lekščių ar kitų indų.
X - Net ir nesinaudojant valymo įrenginiu, negalima jo palikti tuščio! Nepripildytą valymo įrenginį gali veikti išorinės grunto jėgos, todėl jis visada turi būti užpildytas vandeniu.

Eksploatuojant valymo įrenginį PATARTINA / REKOMENDUOJAMA:

V - Riboti dezinfekcinių priemonių naudojimą, kurių sudėtyje yra chloro arba aktyviojo deguonies. Tokios priemonės yra žymimos simboliais: "aplinka", "kaukolė ir sukryžiuoti kaulai" ir "pavojai sveikatai".

 
V - Vengti skalbdienių, o skalbimus tolygiai paskyrstyti savaitės bėgyje.
V - Neviršyti buitinės chemijos dozių ir naudoti taip, kaip nurodyta ant pakuotės.
V - Naudoti tuos pačius buitinės chemijos preparatus, nes veiklusis dumblas geriau "apdirba" tos pačios rūšies produktus.
V - Pastatyti šiukšlių kibirą vonios kambaryje, kad higienos priemonių atliekos patektų būtent į jį, o ne į klozetą.
V - Vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrą, jeigu jis užsiteršė.

Problemų/trikdžių diagnostika ir šalinimas

Periodinė eksploatacija (dumblo šalinimas)

 

Nuotekų valymo metu susidarančios atliekos (perteklinis dumblas) turi būti tvarkomos aplinkai saugiu būdu. Kaip nustatyti, kada jau laikas šalinti dumblą? Galite atlikti paprastą patikrinimą: paimkite skaidrų indą (pvz., stiklainį) ir pasisemkite iš valymo įrenginio aeracinės kameros vandens ir dumblo mišinio mėginį. Leiskite mėginiui nusėsti apie 30 minučių. Dumblas gali užimti iki 60 % viso tūrio; jeigu dumblo tūris pasiekia daugiau nei 60 % ribą, laikas šalinti perteklinį dumblą.

Dumblo šalinimo paslaugas atlieka specializuotos įmonės. Išjunkite orapūtę 2–3 valandoms, kad visas dumblas galėtų nusistovėti. Atidarykite dangtį, atsukite oro tiekimo
vamzdį (žr. 9 pav.), ištraukite jį iš įrenginio, nuplaukite guminį difuzorių. Dumblo siurbimo procedūrą atliks asenizacinės mašinos siurblys.

SVARBU! Dumblo šalinimas turi būti atliekamas nuo valymo įrenginio dugno. Asenizacinės mašinos siurbimo žarna turi būti nuleista į pačiame centre esantį dumblo šalinimo vamzdį iki pat dugno (žr. 9 pav.).

Stebėkite, kaip TEISINGAI reikia šalinti pertiklinį dumblą:

Technologiniai parametrai (sertifikatai)

BNVĮ FEL tipo atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013,, Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ priede ZA numatytas charakteristikas ir sąlygas. BNVĮ FEL tipo buvo išbandyti ir sertifikuoti Engineering test institute (Čekija) laboratorijoje (notifikuota įstaiga 1965), bei 2009 metais išduotas sertifikatas ir įrenginiai ženklinami CE ženklu.

Nuotekų išvalymo efektyvumo bandymo metu buvo pasiekti sekantys rezultatai:

           

  

Peržiūrėti visus produktų ir įmonės sertifikatus galite čia >>>

Informacija apie sertifikavimą: 

 

 

Techniniai parametrai

Modelis

GE

[m³/d]

Našumas

Standartiniai matmenys

El. Energijos sąnaudos [kWh/d]

Orapūčių kiekis

 

H, mm

 

A, mm

 

B, mm

 

C, mm

FEL-4

4

0,8

2150

1540

1000

500

0,81

1

FEL-6

6

0,9

2340

1640

1000

850

1,13

1

FEL-10

10

1,5

2690

1780

1000

930

1,99

1

FEL-15

15

2,25

2800

2180

1000

930

3,98

1

FEL-25

25

3,75

3700

2380

1000

1130

8,40

2

Veikimo principas

Įrenginį sudaro: aeracinė kamera, antrinis nusodintuvas bei oro tiekimo sistema (orapūtė ir difuzorius). Nuotekos iš namo pirmiausia patenka į aeracinę kamerą. Jos centre įrengtas
smulkiaburbulinis difuzorius. Tiekiamas oras oksiduoja organinius teršalus, aeracinėje kameroje vyksta veikliojo dumblo ir teršalų cirkuliacija. Po įrenginio paleidimo, praėjus tam tikram laikui, ant bioįkrovos išsivysto bioplėvelė. Cirkuliaciniam srautui tekant žemyn, sumažėja ištirpusio deguonies koncentracija, todėl viršutiniuose bioplėvelės sluoksniuose vystosi ne tik organinių teršalų skaidymo procesai, bet ir nitrifikacijos procesai (amonio azoto oksidavimas iki nitratų), o apatiniuose sluoksniuose dėl ištirpusio deguonies stokos vystosi denitrifikacijos (deguonies panaudojimo iš nitratų ir nitritų) procesai. To pasekoje ženkliai sumažėja azoto koncentracija valytose nuotekose. Taigi, visų šių vykstančių procesų dėka vyksta nuotekų valymas. Valytos nuotekos ir susidaręs dumblas toliau patenka į antrinį nusodintuvą. Šioje kameroje vyksta separacijos procesas: dumblas atsiskiria (nusėda) nuo išvalyto vandens. Vėliau švarus vanduo persipila per „dantukus“ (dantytą briauną), esančius šalia švaraus vandens surinkimo latako ir keliauja ištekėjimo vamzdžio link. Biologiškai išvalytos buitinės nuotekos nėra kenksmingos aplinkai, todėl jas galima išleisti į pratekančius vandens telkinius (upės, kanalai, melioracijos groviai). Nesant tokiai galimybei, išvalytą vandenį galima filtruoti į gruntą arba kaupti ir naudoti kaip techninį vandenį (vejų laistymui, automobilių plovimui).

 

Žiūrėkite, kaip veikia Feliksnavio valymo įrenginys:

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba