Biocheminai BNVĮ Produkcija Biologiniai Biocheminiai Nuotekų

Biocheminiai buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Aplinkosauginai reikalavimai ateityje tik griežtės, todėl UAB "Feliksnavis" atsižvelgdama ne tik į šiandienos, bet ir į rytojaus rinkos poreikius, jau dabar gali pasiūlyti inovatyvią sistemą. Modernus, išskirtini dizaino biocheminis BNVĮ skirtas valyti buitines nuotekas iš individualių namų, sodybų, komercinių patalpų ir pan., kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE. Šis įrenginys itin gerai valo fosforą, kurio gausu buitinėje chemijoje, asmeninės higienos priemonėse.

 
 

Informacija apie produktą

Montavimas

Valymo įrenginio transportavimas ir sandėliavimas

Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, kad joje nėra aštrių išsikišimų, kurie galėtų pažeisti įrenginio korpusą. Transportuokite įrenginį vertikalioje pozicijoje ! Norint išvengti įvairių pažeidimų transportavimo metu, būtina valymo įrenginį gerai pritvirtinti. Tvirtinimui naudokite GRP, nailoninius ar kitokius ne metalinius diržus.

Sandėliavimo metu būtina įrenginį apsaugoti nuo sugadinimų, neleisti kitiems asmenims jo judinti ar reguliuoti. Todėl sandėliuokite įrenginį kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto pagrindo.

Prieš pradedant darbus Jums reikės sekančių medžiagų ir įrankių / technikos:

 • geros kokybės klijų-hermetiko (Wurth Bond+Seal ir pan.) ;
 • kniedžių M4x30 A2 arba nerūdijančio plieno varžtų DIN7337 M4x35 A2 ;
 • užpilo: rupaus grunto (žvyras arba smėlis 3–20 mm dydžio) ;
 • reikiamo diametro PVC lauko kanalizacijos vamzdžių ;
 • reikiamo diametro PVC vamzdžių arba žarnos oro nuvedimui ;
 • elektros kabelio 3 x 1,5 kW, 220 V (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio) ;
 • apsauginio šarvo elektros kabeliui (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio) ;
 • kastuvų, ekskavatoriaus su kaušu ;
 • karšto cinkavimo ankeravimo varžtų M12x110 mm (jeigu reikia) ;
 • betono mišinio arba betoninės, reikiamo skersmens plokštės (jeigu reikia) ;
 • darbo saugos priemonių (liemenių, šalmų ir t.t.).

Taip pat turite pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje.

Vietos parinkimas

Vieta nuotekų valyklai turi būti parinkta taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu techninio projekto nėra , vieta nustatoma pagal Statybos techninius reglamentus. Įrenginys įrengiamas toje vietoje, kur dumblo siurbimo mašina gali lengvai jį aptarnauti. Taip pat nemontuokite įrenginio tokioje sklypo vietoje, kur kaupiasi lietaus vanduo. 

Statybos darbai, įrenginio montavimas

Žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu bei statinio techniniu ir /arba darbo projektu.

Duobės iškasimas

Duobės forma turi priminti piltuvo formą. Kasimo kampas turi būti  1,5 m viršuje ir 0,5 metro pločio apačioje, didesnė nei valyklos skersmuo. Maksimalus užpilas nuo žemės paviršiaus iki valyklos viršaus yra 1,2 m. Talpyklų skersmenys patekti 1 lentelėje.

 

Kasimas atliekamas dviem etapais :

 1. Ekskavatoriumi kasama duobė, paliekant 20 – 30 cm iki numatytos projektinės altitudės.
 2. Paskutiniai 20 – 30 cm turi būti kasami rankiniu būdu, kad valymo įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto. Jei duobė greitai prisipildo vandenis (atvejis kai vyrauja aukšti gruntiniai vandenys) reikia naudoti siurblį.

 

 1. Įleiskite valymo įrenginį į duobę. Naudokite kėlimo diržus ir ekskavatoriaus kaušą. Diržus tvirtinkite prie
  rankenų.
 2. Įrenginį centruokite duobės atžvilgiu. BNVĮ turi būti montuojamas griežtai horizontalioje padėtyje .
 3. Užpilas, t.y. purus gruntas tankinamas vandeniu. Draudžiama valymo įrenginį užkasti kitokiu gruntu (pvz. moliu, statybinėmis atliekomis ir pan.). Šiame etape būtina užtikrinti valymo įrenginio horizontalumą. Sujunkite valymo įrenginio korpusą ir dangtį. Būtina užtikrinti hermetiškumą, todėl naudokite tik kokybiškus klijus-hermetiką ir kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių turi būti apie 15 cm. Tokiu pačiu principu yra tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio.
 4. Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais po 20-30 cm : 1) vidinė kamera, 2) išorinė
  kamera, 3) iškasa. Tokį eiliškumą naudokite, kol pasieksite ištekėjimo vamzdžio apačią.
 5. Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Vamzdžių klojimo nuolydis turi būti 1 -2 cm/m. vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto.
 6. Pabaigiame užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20-30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti 5-10 cm aukščiau už tos vietovės žemės paviršių. Apsėjame žole.

Valdymo dėžės montavimas ir pajungimas


Valdymo įrangos dėžė montuojama šalia BNVĮ. Atstumas turi būti apie 1 m. Valdymo dėžės apačioje yra du išėjimai, kurie skirti prijungti oro tiekimo vamzdžiui į aeratorius ir oro tiekimo vamzdžiui į erliftą. Taip pat, kiek aukščiau įrangos dėžės šone yra jungtis elektros laidui. Elektros laidas turi būti su apsauginiu šarvu.

Valdymo skydą sukonfigūruoja gamintojas.

Valymo įrenginio montavimas, esant aukštiems gruntiniams vandenims

Kai BNVĮ montuojamas šlapiame dirvožemyje, kur gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus mažesnis nei 2,5 m, tuomet jis yra tvirtinamas ant gelžbetoninio pagrindo. Kaip pagrindas gali būti vietoje išlietas betono sluoksnis su armatūros tinkleliu, arba atvežtas į montavimo vietą gelžbetoninis padas. Tvirtinimui naudokite tvirtinimo diržus bei karšto cinkavimo varžtus. Atstumas tarp varžto ir betono pagrindo sienos turi būti ne mažesnis kaip 105 mm. Jei klientas ignoruoja šį užrašą, gamintojas nėra atsakingas už ilgalaikes fizines ar mechanines jėgas, galinčias deformuoti BNVĮ.

Paleidimas

Galimi du valymo įrenginio paleidimo būdai: atvežant aktyvųjį dumblą arba savaiminis. Paprastesnis ir labiau gamintojo rekomenduojamas yra antrasis būdas. Pirmasis  būdas rekomenduojamas kai įrenginys sunkiai įsiveikia (per maži nuotekų, teršalų kiekiai ir t.t.).

 • Atvežant veiklųjį dumblą iš normaliai veikiančių nuotekų biologinio valymo įrenginių.

Atvežamo dumblo tūris 5-10 % darbinio įrenginio tūrio (2 lentelė), kurio koncentracija 4– 6 g/l. Atvežtas
dumblas supilamas į įrenginį, kuris prieš tai buvo užpildytas švariu vandeniu ir 1 (vieną) parą
aeruotas. Po atvežtojo dumblo supylimo įrenginys dar 1 (vieną) parą aeruojamas ir po to pradedamos
tiekti valomos nuotekos. Šiuo atveju paleidimą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku. Maždaug
po 30-40 parų eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir
skendinčias medžiagas. Teisingai eksploatuojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip
2 mg/l deguonies koncentracija, būtina dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

 • Užauginant veiklųjį dumblą vietoje.

Paleidimo metu įrenginys turi būti užpildytas vandeniu ir aeruojamas 3 - 4 paras. Pradedamos tiekti nuotekos apie 10–20 % kiekiu, ir palaipsniui, kas savaitę didinant nuotekų kiekį po 20%, kol bus pasiekta projektinė dumblo
koncentracija. Maždaug po dviejų mėnesių eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Teisingai
eksploatuojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l deguonies koncentracija, būtina dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

Eksploatacija
Problemų/trikdžių diagnostika ir šalinimas

Technologiniai parametrai

Biocheminiai BNVĮ FEL-PN tipo atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013 "Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos" reikalavimus. 

Šie įrenginiai buvo išbandyti ir sertifikuoti PIA GmbH laboratorijoje (Achenas, Vokietija). Nuotekų išvalymo efektyvumo bandymo metu buvo pasiekti sekantys rezultatai:

     

Bandymo metu, kuris trunka apie dešimt mėnesių, dumblas iš įrenginio nebuvo šalinamas nei karto. Tai reiškia, eksploatuojant įrenginį realiame gyvenime dumblo šalinimo dažnis bus retesnis nei kartą per metus.

Peržiūrėti sertifikatus galite čia >>>

Techniniai parametrai

VALYMO ĮRENGINIO SISTEMOS DETALIZAVIMAS

Veikimo principas

Biocheminė nuotekų valymo sistema FEL-PN susideda iš įrenginio ir valdymo dėžės. 


Pats įrenginys susideda iš 2 kamerų:
- išorinė kamera – bioreaktorius (aeracinė kamera),
- vidinė kamera – antrinis nusodintuvas.

Valdymo dėžę sudaro:
- membraninis kompresorius (orapūtė);
- chemikalo dozavimo sistema – dozavimo siurblys, konteineris su chemikalu, chemikalo žemo lygio valdiklis;
- valdymo skydas.

Aeracinėje kameroje vyksta biologiniai (aeraciniai), cheminiai, anoksiniai ir kiti nuotekų valymo procesai. Mikroorganizmai, kurie dar vadinami aktyviuoju dumblu, valo organinius teršalus. Aktyvusis dumblas susidaro savaime, kai aeracija yra aktyvi. Tuo pat metu azoto junginiai yra oksiduojami iki nitratų. Aeracija šioje kameroje veikia su intervalais.  Tuo metu, kai aeracija yra neaktyvi (išjungta), pradeda vystytis anoksiniai procesai, t. y. mikroorganizmai naudoja nitratų deguonį, išsiskiria dujinis azotas. Tokiu būdu jis ir pasišalina iš nešvarių nuotekų. Kad mikroorganizmai pastoviai cirkuliuotų sitemoje, įrenginyje yra įrengtas eirliftas, kuris vis grąžina dumblą iš antrinio nusodintuvo į bioreaktorių. Tokiam cheminiam teršalui kaip fosforas yra naudojamas koaguliantas (geležies arba aliuminio sulfatas). Cheminis koaguliantas yra pastoviai lašinamas į bioreaktorių. Jis susijungia su fosforo junginiais ir ilgainiui fosforo nuosėdos nusėda ant įrenginio dugno kartu su aktyviuoju dumblu. Periodiškai šalinant perteklinį dumblą iš sistemos, su juo kartu yra šalinamos ir fosforo nuosėdos. Tokie teršalai yra profesionaliai apdorojami (sausinami, garinami ir pan.) didelėse nuotekų valyklose ir vėliau naudojami tokiems tikslams kaip tręšimas ir pan.
Antriniame nusodintuve vyksta separacijos procesai, kai švarus vanduo kyla į viršų ir išteka iš sistemos, o sunkesnės dalelės ir dumblas nusėda į apačią. Dalis šių dalelių per airliftą vėl patenka į bioreaktorių cirkuliaciniam srautui užtikrinti, o dalis yra šalinama dumblo šalinimo metu.
Valdymo dėžėje yra įrengtas membraninis kompresorius (orapūtė), kurio dėka vyksta aeracija ir dumblo grąžinimas (eirliftas). Taip pat dėžėje įrengta chemikalo dozavimo sistema, kuri nuolat dozuoja chemikalą. Chemikalo konteineris yra periodiškai keičiamas. Apie besibaigiantį skystį informuoja garsinis ir LED signalas. O valdymo skydas sujungia visus šiuos prietaisus ir kontroliuoja visus nuotekų valymo sistemoje vykstančius procesus. 

1 – bioreaktorius, 2 – antrinis nusodintuvas, 3 – difuzoriai, 4 – eirliftas, 5 –chemikalo dozavimas, 6 – solenoidinis vožtuvas, 7 – membraninis kompresorius, 8 – valdymo skydas, 9 – chemikalo dozavimo siurblys, 10 – cheminio koagulianto konteineris, 11 – žemo skysčio lygio daviklis, 12 – žemo skysčio lygio signalizatorius (garsinis ir LED), 13-14 – rozetės (220 V).

 

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba