Biocheminiai buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Aplinkosauginai reikalavimai ateityje tik griežtės, todėl UAB "Feliksnavis" atsižvelgdama ne tik į šiandienos, bet ir į rytojaus rinkos poreikius, jau dabar gali pasiūlyti inovatyvią sistemą. Modernus, išskirtini dizaino biocheminis BNVĮ skirtas valyti buitines nuotekas iš individualių namų, sodybų, komercinių patalpų ir pan., kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE. Šis įrenginys itin gerai valo fosforą, kurio gausu buitinėje chemijoje, asmeninės higienos priemonėse.

 
 

Informacija apie produktą

Montavimas

Paleidimas
Eksploatacija

Technologiniai parametrai

Biocheminiai BNVĮ FEL-PN tipo atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013 "Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos" reikalavimus. 

Šie įrenginiai buvo išbandyti ir sertifikuoti PIA GmbH laboratorijoje (Achenas, Vokietija). Nuotekų išvalymo efektyvumo bandymo metu buvo pasiekti sekantys rezultatai:

     

Bandymo metu, kuris trunka apie dešimt mėnesių, dumblas iš įrenginio nebuvo šalinamas nei karto. Tai reiškia, eksploatuojant įrenginį realiame gyvenime dumblo šalinimo dažnis bus retesnis nei kartą per metus.

Peržiūrėti sertifikatus galite čia >>>

Techniniai parametrai

Techniniai parametrai

Veikimo principas

Biocheminė nuotekų valymo sistema FEL-PN susideda iš įrenginio ir valdymo dėžės. 


Pats įrenginys susideda iš 2 kamerų:
- išorinė kamera – bioreaktorius (aeracinė kamera),
- vidinė kamera – antrinis nusodintuvas.

Valdymo dėžę sudaro:
- membraninis kompresorius (orapūtė);
- chemikalo dozavimo sistema – dozavimo siurblys, konteineris su chemikalu, chemikalo žemo lygio valdiklis;
- valdymo skydas.

Aeracinėje kameroje vyksta biologiniai (aeraciniai), cheminiai, anoksiniai ir kiti nuotekų valymo procesai. Mikroorganizmai, kurie dar vadinami aktyviuoju dumblu, valo organinius teršalus. Aktyvusis dumblas susidaro savaime, kai aeracija yra aktyvi. Tuo pat metu azoto junginiai yra oksiduojami iki nitratų. Aeracija šioje kameroje veikia su intervalais.  Tuo metu, kai aeracija yra neaktyvi (išjungta), pradeda vystytis anoksiniai procesai, t. y. mikroorganizmai naudoja nitratų deguonį, išsiskiria dujinis azotas. Tokiu būdu jis ir pasišalina iš nešvarių nuotekų. Kad mikroorganizmai pastoviai cirkuliuotų sitemoje, įrenginyje yra įrengtas eirliftas, kuris vis grąžina dumblą iš antrinio nusodintuvo į bioreaktorių. Tokiam cheminiam teršalui kaip fosforas yra naudojamas koaguliantas (geležies arba aliuminio sulfatas). Cheminis koaguliantas yra pastoviai lašinamas į bioreaktorių. Jis susijungia su fosforo junginiais ir ilgainiui fosforo nuosėdos nusėda ant įrenginio dugno kartu su aktyviuoju dumblu. Periodiškai šalinant perteklinį dumblą iš sistemos, su juo kartu yra šalinamos ir fosforo nuosėdos. Tokie teršalai yra profesionaliai apdorojami (sausinami, garinami ir pan.) didelėse nuotekų valyklose ir vėliau naudojami tokiems tikslams kaip tręšimas ir pan.
Antriniame nusodintuve vyksta separacijos procesai, kai švarus vanduo kyla į viršų ir išteka iš sistemos, o sunkesnės dalelės ir dumblas nusėda į apačią. Dalis šių dalelių per airliftą vėl patenka į bioreaktorių cirkuliaciniam srautui užtikrinti, o dalis yra šalinama dumblo šalinimo metu.
Valdymo dėžėje yra įrengtas membraninis kompresorius (orapūtė), kurio dėka vyksta aeracija ir dumblo grąžinimas (eirliftas). Taip pat dėžėje įrengta chemikalo dozavimo sistema, kuri nuolat dozuoja chemikalą. Chemikalo konteineris yra periodiškai keičiamas. Apie besibaigiantį skystį informuoja garsinis ir LED signalas. O valdymo skydas sujungia visus šiuos prietaisus ir kontroliuoja visus nuotekų valymo sistemoje vykstančius procesus. 

1 – bioreaktorius, 2 – antrinis nusodintuvas, 3 – difuzoriai, 4 – eirliftas, 5 –chemikalo dozavimas, 6 – solenoidinis vožtuvas, 7 – membraninis kompresorius, 8 – valdymo skydas, 9 – chemikalo dozavimo siurblys, 10 – cheminio koagulianto konteineris, 11 – žemo skysčio lygio daviklis, 12 – žemo skysčio lygio signalizatorius (garsinis ir LED), 13-14 – rozetės (220 V).

 

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba