Naujos kartos FEL tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Aplinkosauginiams reikalavimams griežtėjant, UAB "Feliksnavis" jau dabar gali pasiūlyti inovatyvią sistemą. Modernaus, išskirtinio dizaino biologinius įrenginius, skirtus valyti buitines nuotekas iš individualių namų, sodybų, komercinių patalpų ir pan., kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE. Šis įrenginys itin gerai valo fosforą, kurio gausu buitinėje chemijoje, asmeninės higienos priemonėse.

      

 

Informacija apie produktą

Montavimas

Valymo įrenginio transportavimas ir sandėliavimas

Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, kad joje nėra aštrių išsikišimų, kurie galėtų pažeisti įrenginio korpusą. Transportuokite įrenginį vertikalioje pozicijoje ! Norint išvengti įvairių pažeidimų transportavimo metu, būtina valymo įrenginį gerai pritvirtinti. Tvirtinimui naudokite GRP, nailoninius ar kitokius ne metalinius diržus.

Sandėliavimo metu būtina įrenginį apsaugoti nuo sugadinimų, neleisti kitiems asmenims jo judinti ar reguliuoti. Todėl sandėliuokite įrenginį kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto pagrindo.

Prieš pradedant darbus Jums reikės sekančių medžiagų ir įrankių / technikos:

 • geros kokybės klijų-hermetiko (Wurth Bond+Seal ir pan.) ;
 • kniedžių M4x30 A2 arba nerūdijančio plieno varžtų DIN7337 M4x35 A2 ;
 • užpilo: rupaus grunto (žvyras arba smėlis 3–20 mm dydžio) ;
 • reikiamo diametro PVC lauko kanalizacijos vamzdžių ;
 • reikiamo diametro PVC vamzdžių arba žarnos oro nuvedimui ;
 • elektros kabelio 3 x 1,5 kW, 220 V (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio) ;
 • apsauginio šarvo elektros kabeliui (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio) ;
 • kastuvų, ekskavatoriaus su kaušu ;
 • karšto cinkavimo ankeravimo varžtų M12x110 mm (jeigu reikia) ;
 • betono mišinio arba betoninės, reikiamo skersmens plokštės (jeigu reikia) ;
 • darbo saugos priemonių (liemenių, šalmų ir t.t.).

Taip pat turite pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje.

Vietos parinkimas

Vieta nuotekų valyklai turi būti parinkta taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu techninio projekto nėra , vieta nustatoma pagal Statybos techninius reglamentus. Įrenginys įrengiamas toje vietoje, kur dumblo siurbimo mašina gali lengvai jį aptarnauti. Taip pat nemontuokite įrenginio tokioje sklypo vietoje, kur kaupiasi lietaus vanduo.

Statybos darbai, įrenginio montavimas

Žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu bei statinio techniniu ir /arba darbo projektu.

Duobės iškasimas

Duobės forma turi priminti piltuvo formą. Kasimo kampas turi būti  1,5 m viršuje ir 0,5 metro pločio apačioje, didesnė nei valyklos skersmuo. Maksimalus užpilas nuo žemės paviršiaus iki valyklos viršaus yra 1,2 m. Talpyklų skersmenys patekti 1 lentelėje.

Kasimas atliekamas dviem etapais :

 1. Ekskavatoriumi kasama duobė, paliekant 20 – 30 cm iki numatytos projektinės altitudės.

Paskutiniai 20 – 30 cm turi būti kasami rankiniu būdu, kad valymo įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto. Jei duobė greitai prisipildo vandenis (atvejis kai vyrauja aukšti gruntiniai vandenys) reikia naudoti siurblį.

 1. Įleiskite valymo įrenginį į duobę. Naudokite kėlimo diržus ir ekskavatoriaus kaušą. Diržus tvirtinkite prie
  rankenų.
 2. Įrenginį centruokite duobės atžvilgiu. BNVĮ turi būti montuojamas griežtai horizontalioje padėtyje .
 3. Užpilas, t.y. purus gruntas tankinamas vandeniu. Draudžiama valymo įrenginį užkasti kitokiu gruntu (pvz. moliu, statybinėmis atliekomis ir pan.). Šiame etape būtina užtikrinti valymo įrenginio horizontalumą. Sujunkite valymo įrenginio korpusą ir dangtį. Būtina užtikrinti hermetiškumą, todėl naudokite tik kokybiškus klijus-hermetiką ir kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių turi būti apie 15 cm. Tokiu pačiu principu yra tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio.
 4. Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais po 20-30 cm : 1) vidinė kamera, 2) išorinė
  kamera, 3) iškasa. Tokį eiliškumą naudokite, kol pasieksite ištekėjimo vamzdžio apačią.
 5. Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Vamzdžių klojimo nuolydis turi būti 1 -2 cm/m. vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto.
 6. Pabaigiame užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20-30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti 5-10 cm aukščiau už tos vietovės žemės paviršių. Apsėjame žole.

Valdymo dėžės montavimas ir pajungimas
Valdymo įrangos dėžė montuojama šalia BNVĮ. Atstumas turi būti apie 1 m. Valdymo dėžės apačioje yra du
išėjimai, kurie skirti prijungti oro tiekimo vamzdžiui į aeratorius ir oro tiekimo vamzdžiui į erliftą. Taip pat, kiek aukščiau įrangos dėžės šone yra jungtis elektros laidui. Elektros laidas turi būti su apsauginiu šarvu.

Valdymo skydą sukonfigūruoja gamintojas.

Valymo įrenginio montavimas, esant aukštiems  gruntiniams vandenims.

Kai BNVĮ montuojamas šlapiame dirvožemyje, kur gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus mažesnis nei 2,5 m, tuomet jis yra tvirtinamas ant gelžbetoninio pagrindo. Kaip pagrindas gali būti vietoje išlietas betono sluoksnis su armatūros tinkleliu, arba atvežtas į montavimo vietą gelžbetoninis padas. Tvirtinimui naudokite tvirtinimo diržus bei karšto cinkavimo varžtus. Atstumas tarp varžto ir betono pagrindo sienos turi būti ne mažesnis kaip 105 mm. Jei klientas ignoruoja šį užrašą, gamintojas nėra atsakingas už ilgalaikes fizines ar mechanines jėgas, galinčias deformuoti BNVĮ.

 

Paleidimas

Galimi du valymo įrenginio paleidimo būdai: atvežant aktyvųjį dumblą arba savaiminis. Paprastesnis ir labiau gamintojo rekomenduojamas yra antrasis būdas. Pirmasis  būdas rekomenduojamas kai įrenginys sunkiai įsiveikia (per maži nuotekų, teršalų kiekiai ir t.t.).

 • Atvežant veiklųjį dumblą iš normaliai veikiančių nuotekų biologinio valymo įrenginių.

Atvežamo dumblo tūris 5-10 % darbinio įrenginio tūrio (2 lentelė), kurio koncentracija 4– 6 g/l. Atvežtas
dumblas supilamas į įrenginį, kuris prieš tai buvo užpildytas švariu vandeniu ir 1 (vieną) parą
aeruotas. Po atvežtojo dumblo supylimo įrenginys dar 1 (vieną) parą aeruojamas ir po to pradedamos
tiekti valomos nuotekos. Šiuo atveju paleidimą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku. Maždaug
po 30-40 parų eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir
skendinčias medžiagas. Teisingai eksploatuojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip
2 mg/l deguonies koncentracija, būtina dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

 • Užauginant veiklųjį dumblą vietoje.

Paleidimo metu įrenginys turi būti užpildytas vandeniu ir aeruojamas 3 - 4 paras. Pradedamos tiekti nuotekos apie 10–20 % kiekiu, ir palaipsniui, kas savaitę didinant nuotekų kiekį po 20%, kol bus pasiekta projektinė dumblo
koncentracija. Maždaug po dviejų mėnesių eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Teisingai
eksploatuojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l deguonies koncentracija, būtina dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

Kasdieninė eksploatacija

Po sumontavimo, valymo įrenginys užpildomas švariu vandeniu iki išleidimo vamzdžio lygio. Sureguliuojamas erlifto darbas, bei įjungiama orapūtė. Gamykliškai suprogramuotais laiko intervalais paduodamas oras į difuzorių ir erliftą. Pradedant naudotis valymo įrenginiu reikia stengtis neapkrauti jo buitine chemija arba itin dideliais nuotekų kiekiais. Įrenginio įsiveikimo laikotarpis gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių.

Perteklinio dumblo šalinimas

Buitinių nuotekų valymo metu susidariusios atliekos (perteklinis dumblas) turi būti tinkamai ir aplinkai saugiu būdu šalinamas. Dumblo kiekis ir atsiurbimo dažnis priklauso nuo hidraulinės ir organinės įrenginio apkrovos. Kiekvienas BNVĮ turi savo ypatybes. Per akredituotą 38 savaičių trukmės bandymo laikotarpį, nereikėjo pašalinti dumblo. Iš BNVĮ, aptarnaujančių gyvenamuosius namus, dumblas paprastai šalinamas kartą per metus.

Kaip nustatyti, kada laikas pašalinti perteklinį dumblą ?

Galite atlikti paprastą bandymą: naudokite skaidrų indą (pvz., stiklinę) ir paimkite dumblo ir vandens mišinio mėginį iš bioreaktoriaus. Leiskite dumblui nusistoti maždaug 30 min. Dumblas gali užimti iki 60-70% tūrio. Kai dumblo tūris pasiekia 70 proc. ar daugiau, laikas yra dumblo šalinimui. Dumblo šalinimą turi atlikti specializuotos įmonė. Prieš dumblo atsiurbimą išjunkite orapūtę 2-3 valandoms, kad visas dumblas galėtų nusistovėti. Atidarius įrenginio aptarnavimo dangtį, dumblas tolygiai turi būti šalinamas iš abiejų įrenginio kamerų.

Orapūtės priežiūra
Labai svarbu užtikrinti tinkamą orapūtės veikimą, nes nuo to priklausys Jūsų nuotekų išvalymo efektyvumas. Reikia periodiškai tikrinti ar orapūtė normaliai funkcionuoja: ar neskleidžia neįprasto triukšmo ar vibracijų, ar nekaista. Vieną kartą per 3 mėnesius būtina išvalyti orapūtės filtrus.

 • Atsukite ir išimkite varžtą iš dangtelio
 • Nuimkite filtro dangtelį
 • Nupūskite dulkes. Jei užterštumo lygis labai didelis, tai išplaukite filtrą neutraliame plovimo skystyje
 • Išskalaukite švariame vandenyje, išdžiovinkite
 • Įdėkite filtro elementą atgal į vietą
 • Pritvirtinkite filtro dangtelį varžtu

Prieš atlikdami priežiūros darbus, būtinai išjunkite orapūtę iš elektros tinklo. Nenaudokite benzino ar kitų skiediklių filtro valymui. Detalesnę informaciją apie priežiūrą, galimus gedimus ir kt. pateikiama orapūtės vartotojo instrukcijoje. Būtinai perskaitykite ją!

Kasdieninė priežiūra
Kad Jūsų biologinis-biocheminis BNVĮ veiktų kuo efektyviau ir nekeltų Jums rūpesčių, eksploatuojant jį

DRAUDŽIAMA:

 • Pilti bakterijas ir biopreparatus (pvz.: Septic Gobbler, Toilet Gobbler, BioActive, Bio 7 Fosses ir kt.). Šios
  bakterijos yra skirtos išgrėbiamų srutų duobių ir kitų anaerobinių kanalizacijos įrenginių kvapų naikinimui
  ir organinės taršos skaidymui.
 • Pajungti vandens minkštinimo ir nugeležinimo filtrų regeneravimo (plovimo) proceso metu susidarančias
  Druskos ir kiti mineralai gali ženkliai sumažinti buitinių nuotekų išvalymo efektyvumą. Todėl
  būtina numatyti atskirą nutekamąjį vamzdį, aplenkiant valymo įrenginį.
 • Pajungti kondensacinių katilų susidarančias nuotekas.Pajungti baseinus, kubilus ir pan. Didelis vandens kiekis gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos, o
  chloras gali paveikti aktyviojo dumblo kokybę.
 • Pajungti paviršines (lietaus) nuotekas. Šioms nuotekoms turi būti įrengta atskira šalinimo sistema.
 • Mesti į klozetą higienos priemonių atliekas, pvz.: popierinius rankšluosčius, higieninius įklotai, tamponus,
  vatos tamponėlius, ausų krapštukus, vystyklus, drėgnas servetėles, guminius produktus (pirštines, prezervatyvus) ir kitas biologiškai nesiskaidančias atliekas.
 • Mesti arba pilti į klozetą, kriauklę arba į patį valymo įrenginį tokias atliekas, kurios gali užkišti vamzdžius
  ir (arba) trikdyti visos sistemos darbą, pvz.: kačių kraikas, cigarečių nuorūkos, sodo ir daržo chemikalai,
  dažai, automobilių filtrų tepalai ir alyvos, medicinos vaistai, statybinės atliekos, smėlis, žvyras ir pan.
 • Pilti dideliais kiekiais maistinį aliejų ir riebalus iš gruzdintuvių arba keptuvių. Leistinas kiekis riebalų - tai
  riebalų likučiai, susidarę ant lėkščių ar kitų indų.

        Eksploatuojant valymo įrenginį PATARTINA / REKOMENDUOJAMA:

 • Riboti dezinfekcinių priemonių naudojimą, kurių sudėtyje yra chloro arba aktyviojo deguonies. Tokios
  priemonės yra žymimos simboliais:Net ir nesinaudojant valymo įrenginiu, negalima jo palikti tuščio! Nepripildytą valymo įrenginį gali veikti
  išorinės grunto jėgos, todėl jis visada turi būti užpildytas vandeniu.
 • Vengti „skalbdienių“, o skalbimus tolygiai paskirstyti savaitės bėgyje.
 • Neviršyti buitinės chemijos dozių ir naudoti taip, kaip nurodyta ant pakuotės.
 • Naudoti tuos pačius buitinės chemijos preparatus, nes veiklusis dumblas geriau "apdirba" tos pačios rūšies
 • Pastatyti šiukšlių kibirą vonios kambaryje, kad higienos priemonių atliekos patektų būtent į jį, o ne į
  klozetą.
 • Vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrą, jeigu jis užsiteršė.
Problemų/trikdžių diagnostika ir šalinimas

Technologiniai parametrai (sertifikatai)

BNVĮ FEL tipo atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013,, Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ priede ZA numatytas charakteristikas ir sąlygas. BNVĮ FEL tipo buvo išbandyti ir sertifikuoti PIA Gmbh Acheno (Vokietija) laboratorijoje (notifikuota įstaiga 1739), bei 2017 metais išduotas sertifikatas, kurio pagrindu išrašoma ES atitikties deklaracija, ir įrenginiai ženklinami CE ženklu.

Nuotekų išvalymo efektyvumo bandymo metu buvo pasiekti sekantys rezultatai:

           

         

Bandymo metu, kuris trunka apie dešimt mėnesių, dumblas iš įrenginio nebuvo šalinamas nei karto. Tai reiškia, eksploatuojant įrenginį realiame gyvenime dumblo šalinimo dažnis bus retesnis nei kartą per metus.

 

Techniniai parametrai

VALYMO ĮRENGINIO SISTEMOS DETALIZAVIMAS

 

 

                     1- talpykla, 2 - dangtis, 3 - dangtelis, 4- įrangos konteineris

 

  *Dangteliai standartiškai būna ø1000, bet galimas variantas  ø700.

Pagal poreikį galima rinktis:  ketiniai  ø630 (montuojami po važiuojamąja dalimi), teleskopiniai (reguliuojamu aukščiu) ir gelkautiniai  ø1000 (standartiniai).

Veikimo principas

Aplinkosauginiams reikalavimams griežtėjant, UAB "Feliksnavis" jau dabar gali pasiūlyti inovatyvią sistemą. Modernaus, išskirtinio dizaino biologinius įrenginius, skirtus valyti buitines nuotekas iš individualių namų, sodybų, komercinių patalpų ir pan., kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE. Šis įrenginys itin gerai valo fosforą, kurio gausu buitinėje chemijoje, asmeninės higienos priemonėse.

Nuotekų valymo įrenginys skirtas nuotekoms patenkančioms iš virtuvės, vonios, WC ir kitų panašios paskirties patalpų, valyti. Taigi, į įrenginį draudžiama pilti aliejų, riebalus (leistinas riebalų kiekis yra toks, kuris įprastai patenka į vamzdyną indų plovimo metu), chemines medžiagas (lakus, dažus, baliklius ir kitas medžiagas, ypač turinčias chloro). Taip pat į įrenginį negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogo, kiemo ir pan., bei vandenys iš baseinų, kurie gali sutrikdyti įrenginio hidraulinį veikimą.

Nuotekų valymas įrenginyje vyksta biologiniu būdu

Nevalytos nuotekos patenka į sistemą. Organinių teršalų šalinimo bei nitratų oksidavimo iki nitritų procesas vyksta bioreaktoriuje, tiekiant suspaustą orą bei procese dalyvaujant aktyviajam dumblui. Anoksiniai procesai vyksta tuomet, kai aeracija yra neaktyvi (orapūtė išjungta); mikroorganizmai naudoja nitratų deguonį, kuris leidžia išlaisvinti dujinį azotą, t.y. pašalina azotą iš nuotekų. Fosforas iš nuotekų šalinamas taip pat biologiniu būdu.

Fosforas bei aktyvusis dumblas sėda ant įrenginio dugno. Periodiškai nusistovėjęs fosforas bei perteklinis dumblas, asenizacinės mašinos pagalba, turėtų būti šalinami iš įrenginio.

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba