Naftos skirtuvai Produkcija Biologiniai Biocheminiai Nuotekų

Naftos skirtuvai

 

Naftos produktų skirtuvas skirtas lengvųjų naftos produktų atskyrimui iš lietaus nuotekų. Naftos skirtuvai gali būti naudojami pirminiam nuotekų apvalymui, prieš išleidžiant lietaus nuotekas į lietaus nuotakyną arba galutiniam nuotekų išvalymui, prieš išleidžiant į vandens telkinius. Naftos skirtuvai gali būti naudojami degalinėse, auto remonto dirbtuvėse arba metalo laužo aikštelėse, automobilių stovėjimo aikštelėse ir gatvėse, pramonės įmonėse ir pan.

 

 

 

Informacija apie produktą

Aprašymas, klasifikavimas

Naftos skirtuvai yra klasifikuojami į kategorijas (pagal ES standartą EN 858-1):

 
Kategorija Maksimalus leistinas naftos kiekis valytose nuotekose [mg/l] Technologinis principas
I 5,0 Koalescensiniai skirtuvai
II 100 Gravitaciniai skirtuvai

UAB "Feliksnavis" I kategorijos naftos skirtuvą sudaro:
- Signalizatorius, kuris montuojamas patalpoje matomoje vietoje. Apie leistiną naftos produktų ribą praneša LED indikatorius ir garso signalas.
- Koalescensinis skirtuvas – tai yra vertikali arba horizontali talpykla, kurios viduje įrengiami koalescensinių filtrų blokai, kurie atskiria naftos produktus nuo vandens. 

Jeigu nevalytuose nuotekuose yra daug skendinčių medžiagų (> 50 mg/l), naftos skirtuvas gali būti komplektuojamas su papildomu smėlio nusodintuvu.

Jeigu nuotekas reikia apvalyti iki itin griežtų reikalavimų (1 mg/l), už koalescensinio skirtuvo yra montuojama kita talpykla, kurios viduje yra įrengtas Fibroil sorbuojantis filtras, kuris sorbuoja smulkiausias naftos produktų daleles.

Visa įrenga gali būti montuojama tiek žalioje zonoje, tiek po važiuojamąja dalimi.

Techniniai parametrai

Siūlome sekančius naftos skirtuvų modelius:

NAF-3 –3 l/s
NAF-6 –6 l/s
NAF-10 – 10 l/s
NAF-15 – 15 l/s
NAF-20 – 20 l/s

Naftos skirtuvai NAF atitnka sekančių ES standartų reikalavimus:
EN 858-1 – Lengvųjų skysčių (pvz., alyvos ir benzino) skirtuvai. 1 dalis. Konstravimo, veikimo ir bandymo principai, ženklinimas ir kokybės tikrinimas.
EN 858-2 – Lengvųjų skysčių (pvz., alyvos ir benzino) skirtuvai. 2 dalis. Vardinio dydžio parinkimas, įrengimas, naudojimas ir priežiūra.

 

Naftos skirtuvų variacijos:

  1. Koalescensinis skirtuvas (išvalo naftos produktus iki 5 mg/l)
2. Koalescensinis skirtuvas su papildomu smėlio gaudytuvu (išvalo naftos produktus iki 5 mg/l ir nusodina skendinčias medžiagas, kai jų yra daugiau nei 50 mg/l)
3. Koalescensinis + sorbuojantis skirtuvas (išvalo naftos produktus iki 1 mg/l)
4. Koalescensinis + sorbuojantis skirtuvas su papildomu smėlio gaudytuvu (išvalo naftos produktus iki 1 mg/l ir nusodina skendinčias medžiagas, kai jų yra daugiau nei 50 mg/l)

 

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba