Naftos skirtuvai

 

NAFTOS SKIRTUVAI NAF TIPO

Naftos produktų skirtuvas skirtas lengvųjų naftos produktų atskyrimui iš lietaus nuotekų. Atskirti naftą iš vandens galima gravitacijos būdu ir/arba koalescensinių plokščių pagalba. Naftos skirtuvai gali būti naudojami pirminiam nuotekų apvalymui, prieš išleidžiant lietaus nuotekas į lietaus nuotakyną arba galutiniam nuotekų išvalymui, prieš išleidžiant į vandens telkinius. Naftos skirtuvai gali būti naudojami lietaus nuotekų valymui:

 

Naftos skirtuvai negali būti naudojami buitinių nuotekų valymui.

Naftos skirtuvų gamybai naudojamos poliesterinės dervos, turinčios puikias darbines charakteristikas. Jos atitinka visus šioms medžiagoms keliamus reikalavimus t.y. nelaidžios vandeniui. Naudojamos pačios optimaliausios stiklo siūlo pluošto ar audinio ir poliesterinės dervos kombinacijos, kurios pasižymi antikorozinėmis savybėmis, suteikia produkto stiprumą bei ilgaamžiškumą. Visos šios savybės užtikrina saugų ir lengvą naftos skirtuvų montavimą.

UAB ,,Feliksnavis” gaminami naftos skirtuvai yra priskirti I naftos skirtuvų kategorijai, kur maksimalus leistinas naftos produktų kiekis valytose nuotekose yra 5 mg/l.

Gamintojas skirtuvo korpusui suteikia 10 metų garantiją.

VEIKIMO PRINCIPAS

Naftos skirtuvą sudaro cilindrinis vertikalus arba horizontalus korpusas (smėliagaudė, pirmoji ir antroji kamera), koalescensinis filtras, Fibroil filtras ir nuotekų lygio daviklis, kuris signalizuoja apie skirtuve susikaupusių naftos produktų kiekį.

Siekiant užtikrinti normose reikalaujamą nuotekų išvalymo nuo naftos produktų laipsnį (mažiau kaip 5 mg/l išeigoje), prieš kiekvieną naftos skirtuvą sumontuojama tinkamos talpos smėliagaudė, kurioje vyksta mineralinės suspensijos (smėlis, žvyras, dumblas ir pan.) sedimentacija. Nuotekos iš smėliagaudės pro įtekėjimo vamzdį ir atitekančio srauto paskirstymo įrenginį patenka į naftos skirtuvo pirmąją kamerą, kur vyksta flotacijos ir koalescencijos reiškiniai. Didesnės naftos produktų dalelės flotuoja (veikiamos svorio skirtumo kyla į viršų). Smulkios dalelės nusėda ant koalescencinio filtro paviršiaus (adsorbcijos reiškinys), kur jungiasi su kitomis (koalescencija), kol pradeda flotuoti ir taip ant paviršiaus susidaro naftos produktų sluoksnis.

Jeigu nuotekas reikia išvalyti nuo naftos produktų iki 1 mg/l išvalymo laipsnio, tuomet nuotekų srautas keliauja į antrąją naftos skirtuvo kamerą. Čia nuotekos yra papildomai išvalomos nuo naftos produktų naudojant sorbuojantį Fibroil filtrą. Išvalytos nuotekos pro ištekėjimo vamzdį iš skirtuvo kanalizacijos vamzdžiais nukreipiamos į buitinės kanalizacijos tinklus papildomam apvalymui.

Virš smėliagaudės ir skirtuvų montuojami techninio aptarnavimo liukai, kurie leidžia įgilinti smėliagaudės ir skirtuvo įtekėjimo vamzdį iki reikalingo gylio nuo projektuojamo žemės paviršiaus. Naftos skirtuvo konstrukcijoje numatytas nuotekų lygio daviklis, kuris signalizuoja apie susikaupusį per didelį nuotekų kiekį. Tuomet iš naftos skirtuvo reikia pašalinti susikaupusius naftos produktus, kuris atliekamas per aptarnavimo liuką išsiurbiant juos asenizacine mašina.

Specifikacija:

1 - įtekėjimo vamzdis, 2 - smėliagaudės korpusas, 3 - atitekančio srauto paskirstymo įrenginiai, 4 - pirmos kameros korpusas, 5 - koalescensinis filtras, 6 - antros kameros korpusas, 7 - Fibroil filtras, 8 - ištekėjimo vamzdis, 9 - naftos produktų lygio daviklis, 10 - tech. aptarnavimo liukai

Modelis


Našumas, l/s


Geometriniai parametrai, mm
Smėliagaudė Pirmoji kamera

Antroji kamera

D1 H1 L D2 H2 D3 H2
NAF 3-1

3

1000

2350 - 1000 2600 1000 2600
NAF 3-2 1200 2400 1000 2400
NAF 6-1 6

1200

2200 3600 1500 2510 1000 2510
NAF 6-2 1800 2320 1000 2320
NAF 10-1 10

1500

2400 3500 1800 2610 1500 2610
NAF 10-2 2450 2270 1500 2270
NAF 15-1 15 1500 2340 5600 2450 2450 1800 2450
NAF 20-1 20 1800 2580 4700 2450 2630 2450 2630

Modelis


Našumas, l/s


Geometriniai parametrai, mm
Smėliagaudė Pirmoji kamera

Antroji kamera

D1 H1 L1 D2 L2 D3 H2
NAF 15-2 15 1500 2340 5600 2450 3070 1800 2300
NAF 20-2 20 1800 2580 4700 2450 2970 2450 2630
Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba