Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

 

AEROBINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI FEL TIPO

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. Į įrenginį turi patekti buitinės arba joms artimos nuotekos iš vonios, virtuvės, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų. Į įrenginį negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogų, kiemų, garažų ir kitų nebuitinės paskirties patalpų, vanduo iš baseinų ar kitokių didelių talpyklų; cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.).

Biologinio buitinių nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos nuotekos gali būti šalinamos į aplinką, nedarant žalos ekologijai, t.y. galima nuvesti į pakelės, melioracijos griovius, kitus atvirus pratekančius vandens telkinius. Nesant vandens telkinio, išvalytas nuotekas galima filtruoti į gruntą per filtracinius šulinius ar laukus. Tokį išvalytą vandenį taip pat galima naudoti mechaniškai: žalių vejų laistymui ar automobilių plovimui.

Eksploatacija

Kaip pradedamas eksploatuoti valymo įrenginys? Kam reikalinga orapūtė?

Pastačius valymo įrenginį statybvietėje ir prieš pradedant jį eksploatuoti, būtina įgyvendinti jo biologinį procesą. Biologiniam nuotekų valymo procesui būtini aerobiniai mikroorganizmai, kurie išsivystys tiekiant suslėgtą orą į difuzorių. Taip valymo įrenginys yra aeruojamas 3-4 paras. Pradedant eksploatuoti valymo įrenginį, nuotekos turi būti tiekiamos palaipsniui, kas savaitę didinant jų kiekį. Šiuo laikotarpiu negalima valymo įrenginio perkrauti nuotekomis ir buitine chemija, nes tokiu atveju neišsivystys pakankamas kiekis mikroorganizmų ir nebus pasiekta reikalinga dumblo koncentracija. Natūralus dumblo užauginimas gali užtrukti 1-2 mėnesius. Norint pagreitinti mikroorganizmų dauginimąsi, galima į valymo įrenginį įpilti kelis kibirus aktyvaus dumblo iš jau normaliai funkcionuojančio valymo įrenginio. Kadangi biologiniam nuotekų valymui būtinas suslėgto oro tiekimas, BNVĮ FEL tipo yra komplektuojami su orapūtėmis. Orapūtė turi veikti pastoviai ir stovėti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, bet atokiau nuo gyvenamųjų patalpų. Jeigu orapūtė montuojama lauke, ji turi būti montuojama specialioje hermetiškoje dėžutėje. Būtina stebėti orapūtės darbą, atsiradus jos gedimams iš karto kreiptis dėl jų pašalinimo. Reikia periodiškai tikrinti, ar ji normaliai dirba (ar nekaista, ar švarūs filtrai, ar nepadidėjus vibracija).

Kaip nustatyti, kada jau laikas šalinti dumblą?

Nuotekų valymo metu susidarančios atliekos (perteklinis dumblas) turi būti tvarkomos aplinkai saugiu būdu. Kaip nustatyti, kada jau laikas šalinti dumblą? Galite atlikti paprastą patikrinimą: paimkite skaidrų indą (pvz., stiklainį) ir pasisemkite iš valymo įrenginio aeracinės kameros vandens ir dumblo mišinio mėginį. Leiskite mėginiui nusėsti apie 30 minučių. Dumblas gali užimti iki 60 % viso tūrio; jeigu dumblo tūris pasiekia daugiau nei 60 % ribą, laikas šalinti perteklinį dumblą.

 

 

Kaip atliekamas dumblo šalinimas ar pilnas valymo įrenginio išvalymas?

Pirmiausia, prieš dumblo šalinimo procedūrą reikia išjungti orapūtę 2-3 valandoms, kad dumblo mišinys nusėstų ant dugno. Tada atidarius liuko dangtį, būtina atsukti baltą oro tiekimo vamzdelį ir ištraukti jį iš valymo įrenginio. Asenizacinės mašinos žarna įleidžiama į įrenginio centre esantį juodą dumblo šalinimo vamzdį iki pat dugno. Pradedamas dumblo siurbimo procesas. Šalinti reikia 50 ar daugiau procentų viso tūrio. Įmanomas ir viso valymo įrenginio tūrio šalinimas bei įrenginio praplovimas. Tai atliekama tuo atveju, jeigu valymo įrenginys yra itin nešvarus. Po dumblo atsiurbimo, valymo įrenginys turi būti pripildytas vandeniu iki ištekėjimo vamzdžio lygio ir toliau įprastai eksploatuojamas.

Įrenginio montavimas

 

Esant poreikiui, standartinis buitinių nuotekų valymo įrenginio dangtis, gali būti keičiamas į plastikinį (žalios arba juodos spalvos pasirinktinai) teleskopinį dangtį. Apžiūros anga iš standartinio 1,0 m diametro susiaurėja iki 0,59 m. Įrenginys su šiuo dangčiu gali būti montuojamas aikštelėse, šaligatviuose, parkuose ir žaliosios vejos zonose, kur apkrova nebus didesnė nei 1,5 t (apkrovos klasė ne didesnė nei A15).

 

Kiti naudingi ir praktiški patarimai naudojant BNVĮ

Eksploatuojant biologinį nuotekų valymo įrenginį griežtai draudžiama:

  • pajungti į sistemą geriamojo vandens minkštinimo ar nugeležinimo filtrų praplovimo vandenis,
  • mesti į sistemą šiukšles, kurios gali užkimšti įrenginio vamzdžius bei trukdyti pačio įrenginio darbą, palikti ištuštintą valyklą. Net ir nesinaudojant valymo įrenginiu (pvz., žiemą vasarnamyje), būtinas jo užpildymas vandeniu,
  • pajungti nuotekas iš garažų ir kitų ne buitinės paskirties patalpų,
  • pajungti į sistemą paviršines nuotekas nuo stogų, kiemų ir pan.,
  • pajungti į sistemą baseinus ir kitokias didelės talpos talpyklas,
  • išleisti į sistemą naftos, agrochemijos produktus,
  • buitinę chemiją naudoti didesnėmis, nei instrukcijose nurodyta, dozėmis. Vengti šarmų ir rūgščių, kad pH nebūtų mažesnis kaip 6,5 ir didesnis kaip 8,5. Vengti valymo priemonių, turinčių chloro,
  • tiesiogiai, be papildomo apdorojimo, pajungti nuotekas iš maisto perdirbimo įmonių bei kavinių.

Dažniausiai pasitaikančios biologinio BNVĮ problemos:

Biologinio valymo proceso problemas pirmiausiai gali sukelti ypač aukšta ir žema temperatūra (<8°C - >40°C), cheminių sąlygų pasikeitimas (pvz., mažas ir didelis pH), ištirpusio deguonies trūkumas (pvz., neveikiant kompresoriui).

Pateiksime dažniausiai pasitaikančias problemas, kurias galima klasifikuoti pagal aiškiai pastebimus požymius aerotanke ir antriniame nusodintuve:

AEROTANKO problemos: putojimas, mažas deguonies kiekis, netinkamas maišymas

ANTRINIO NUSODINTUVO problemos: dumblo išnešimas, išpuręs dumblas, dumblo kilimas, drumstas ištėkis ir išsisklaidę dribsniai

Simptomas 1: Tamsiai juosva dumblo mišinio spalva

Tamsiai juosva spalva rodo anaerobines sąlygas, kurias sukelia mažas oro kiekis. Tokiu atveju reikėtų statyti orapūtę arčiau įrenginio arba patikrinti, ar nesutrikęs jos veikimas

Simptomas 2: Sūkuriai

Galimas difuzoriaus užsikišimas arba įtrūkimas. Reikia valyti arba keisti difuzorių. Simptomas

3: Didelių baltų putų perteklius

Rodo mažą dumblo amžių arba gausų cheminių priemonių (valiklių, skalbimo miltelių) naudojimą. Praėjus tam tikram laikui padėtis savaime normalizuosis

Simptomas 4: Tirštos tamsiai rudos putos

Tirštos ir rudos putos, dengiančios aerotanko paviršių, rodo seną arba pernelyg oksiduotą dumblą. Situacijai pataisyti ištraukiamas perteklinis dumblas

Simptomas 5: Dumblo purtimas

Dumblo purtimas vyksta dėl daugelio faktorių: didelio nuotekų užterštumo, neefektyvios aeracijos, mažo dumblo amžiaus, netinkamos eksploatacijos. Išpurtusio veikliojo dumblo mineralinės dalelės nusėda skystyje. Dumblo dalelės užima didelį plotą, nors praėjo pakankamai laiko nusodinimui. Purtimas atsiranda dėl mikrobiologinių problemų, tokių kaip deflokuliacija, septinis dumblas, kylantis dumblas, plūduriuojantis dumblas ar smulkūs dribsniai. Šis simptomas yra sunkiai pašalinamas, tokiu atveju geriausia išvalyti valymo įrenginį ir iš naujo jį paleisti.

Simptomas 6: Dumblo išnešimas su valytomis nuotekomis

Reikia šalinti perteklinį dumblą.

ĮRENGINIO IŠVALYMO EFEKTYVUMAS

BNVĮ FEL tipo atitinka Europos Sąjungos Direktyvų Nr. 2006/95/EC, 2004/108/EC ir 89/106/EEC reikalavimus elektros prietaisams ir statybos produktams, bei atitinka standarto EN 12566-3+A1:2009 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ priede ZA numatytas charakteristikas bei sąlygas. BNVĮ FEL tipo buvo bandomi VšĮ techninių bandymų institute (notifikuota įstaiga 1015) Brno m. Čekijos Respublikoje 2009-12-14 valymo įrenginiams FEL tipo išduoti Strojirensky zkusebni ustav, s.p. (www.szutest.cz) sertifikatai, kurių pagrindu yra išrašoma ES atitikties deklaracija, ir įrenginiai ženklinami CE ženklu. Vidutinis metinis išvalymo efektyvumas pagal: BDS5 – 98%, ChDS – 93%, SM – 94%. 2009 metais BNVĮ FEL tipo yra išduotas pramoninio dizaino patentas Nr. 1618.

ĮRENGINIO PRANAŠUMAI

ĮRENGINIO VEIKIMO PRINCIPAS

Buitinių nuotekų valymo įrenginiuose FEL tipo vyksta biologinis nuotekų valymas, kuris yra labai artimas gamtoje vykstantiems procesams. Biologiniam nuotekų valymui naudojami mikroorganizmai, kurie yra aptinkami gamtinėje aplinkoje. Tai aerobiniai, – gyvenantys deguonimi prisotintoje aplinkoje, – mikroorganizmai.

BNVĮ FEL tipo sudaro dvi kameros vienoje talpykloje. Vidinė dalis – aerotankas, kuriame ir vyksta biologinis valymo procesas; ir išorinė dalis – antrinis nusodintuvas, kuriame vyksta dumblo nusodinimas ir valytų nuotekų šalinimas iš įrenginio. Tiekiant suslėgtą orą kompresoriais į membraninį smulkiadispersinį (smulkių suspausto oro burbuliukų) difuzorių, biologinio nuotekų valymo įrenginiuose mikroorganizmams sudaromos palankios mitybos ir dauginimosi sąlygos. Aerotanke vyksta nuotekų ir suslėgto oro maišymas. To pasekoje susidaro aktyvusis dumblas, – aerobinių mikroorganizmų ir nuotekų teršalų dalelių kuokštės, naudojančios savo mitybai, gyvybinei veiklai organinius teršalus ir juos skaidančios. Jų pagalba vyksta nuotekų organinių teršalų skaidymas į vandenį, anglies dvideginį, nitratus ir kt. Veikliojo dumblo mišinys iš aerotanko patenka į antrinio nusodintuvo apatinę dalį, kurioje yra nusėdęs ir sutankėjęs veiklusis dumblas, kuris eksploatuojant įrenginį kaupiasi. Filtruojantis dumblo mišiniui per sutankėjusį dumblą yra sulaikomi ir smulkesni dumblo dribsniai, todėl užtikrinama mažesnė skendinčių medžiagų koncentracija valytose nuotekose. Valytos nuotekos antriniame nusodintuve kyla į viršų ir per lataką, o vėliau per ištekėjimo vamzdį šalinamos iš įrenginio į aplinką.

Sutankėjusį veiklųjį dumblą būtina periodiškai šalinti (nuo 1 iki 4 kartų per metus, priklausomai nuo įrenginio našumo ir naudojimosi intensyvumo). Tai atliekama asenizacijos būdu.

Specifikacija

1 – vandens lygis; 2 – valytų nuotekų surinkimo latakas; 3 – aeracinė zona (aerotankas); 4 – bioįkrova; 5 – dumblo šalinimo vamzdis; 6 – antrinis nusodintuvas; 7 – oro tiekimo vamzdis; 8 – difuzorius; 9 – sutankėjusio dumblo nusodinimo vieta; 10 – orapūtė; 11 - GRP orapūtės dėžė

Modelis Gyventojų skaičius Našumas, [m3/d] Liuko diametras D [mm] Įrenginio diametras D1 [mm] Aukštis iki įtekėjimo h1 [mm] Aukštis iki ištekėjimo h2 [mm] Bendras aukštis h3 [mm] Orapūtės našumas, [l/min]
FEL-4  4  0,8  1000  1540  680-2000  820-2140  2360-3680  60
FEL-6  6  1  1000  1640  850-2000  1040-2190  2340-3490  80
FEL-10  10  1,5  1000  1780  900-2000  1060-2160  2690-3790  120
FEL-15  15  2,25  1000  2180  900-2000  1070-2170  2800-3900  200
FEL-25  25  3,75  1000  2380  1130-2000  1300-2170  3700-4570  300

 

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba